Groendak - Green Building Products

Welke daken geschikt?

Groendaken worden vooral op platte daken geplaatst maar ook hellende daken kan men perfect begroenen.
Een eerste voorwaarde is dat de dakbedekking bestaat uit één van de volgende materialen:

  • Roofing
  • EPDM rubber
  • PVC


Metalen daken komen helaas niet in aanmerking.

Hellende daken met een helling van meer dan 20° vereisen een speciale opbouw, deze daken worden dan ook beter geplaatst door een ervaren groendakplaatser.

Aandachtspunten

Bij het plaatsen van groendak moet men rekening houden met enkele aandachtspunten, bij het aankopen van uw producten krijgt u een aandachtshandleiding.

voordelen van een groendak

Langere levensduur

Uw dakdichting wordt beschermd en krijgt hierdoor een langere levensduur. Groendaken gaan dan ook minstens twee keer zo lang mee dan een traditioneel dak.

uv-straling

Betere akoestischeisolatie

Afhankelijk van de substraatdikte isoleert een groendak beter of minder goed tegen geluid. Geluidsgolven van machines, verkeer, omgeving of vliegtuigen worden merkbaar geabsorbeerd of weerkaatst. Het substraat dempt de lage geluiden, terwijl de vegetatie de hoge frequenties blokkeert.

geluidsisolatie

Thermische isolatie

In de winter zorgt een groendak ervoor dat de warmte van uw woning veel minder snel kan ontsnappen via het dak.

warmte isolatie winter

’s Zomers isoleert een groendak spectaculair. Bij zomerse omstandigheden stijgt de temperatuur op het dak soms wel tot 80°C. Een groendak bereikt slechts de omgevingstemperatuur en meestal is dit zelfs lager . De vegetatie op het groendak verdampt namelijk water, je kan het vergelijken met een mens. Wij transpireren om af te koelen.

daktemperatuur zomer

's Zomers werkt een groendak als een buffer. Het houdt de warmte buiten. Dit komt ondermeer omdat de temperatuur van de dakdichtingslaag veel lager blijft.

warmteisolatie zomer

Waterbuffering

Eén van de belangrijkste redenen voor de aanleg van een groendak is de vertragende lozing van het regenwater. Bij een zware regenval , overstromingsgevoelige gebieden en industrieterreinen is dit een groot voordeel. In bepaalde gemeentes kan de aanleg van een groendak invloed hebben op de plaatsing van uw regenput.

Omgevingstemperatuur daalt

Iedereen weet dat het tijdens de zomer merkbaar warmer is in steden, dan op het platteland. Als de temperatuur drastisch daalt op één groendak, dan hebben meerdere groendaken in een stad het gevolg dat de globale temperatuur in een stad daalt met 1°C. Een koelere stad, waar de lucht ook nog eens wordt gezuiverd en zelfs zuurstof wordt gecreeërd door groendaken is een gezondere stad. Niet voor niets kan je tegenwoordig in bijna alle Vlaamse steden subsidies krijgen voor de aanleg van uw groendak.

urban heat island effect

Zuivert de lucht van fijne stofdeeltjes

De vegetatie van een groendak zorgt ervoor dat fijne stofdeeltjes worden gefilterd en door fotosynthese wordt extra zuurstof aangemaakt. Fijn stof is ondermeer verantwoordelijk voor astma en allergieën, en veroorzaakt ondermeer het bekende smog effect.

Wist je dat: 1m² grasdak elk jaar 0,2kg fijne stofdeeltjes uit de lucht filtert!

Esthetische waarde

Esthetisch gezien bestaat er geen discussie dat een groendak mooier oogt dan een kaal dak, en dit is lang niet alles…

Het is bewezen dat
… werknemers productiever en creatiever werken in een groene omgeving. Dus niet alleen geeft het bedrijven een positief imago, ook het potentieel aan productiviteit neemt toe.
… zieke mensen die op een groendak uitkijken sneller genezen. Het rustgevende groen werkt positief op de gemoedstoestand van de mens. In vele ziekenhuizen zijn overigens reeds groendaken te vinden.

Economische voordelen

  • verwarmings-, ventilatie- en ariconditioningsinstallaties kunnen verkleinen
  • uw woning of project wint ongetwijfeld aan uitstraling.
  • een groendak beïnvloedt uw bouwaanvraag positief
  • u vergroot uw leefruimte.
  • Amerikaanse en Britse studies tonen aan dat de waarde van een onroerend goed stijgt tussen de 6% tot 15% door de aanleg van een groendak.